دکتر محمد کیائی

دکتر محمد کیائی

من محمد کیائی و یک پزشک هستم. افتخارم این است که مدام در حال یادگیری هستم و تلاش می‌کنم چیزهائی که یاد می‌گیرم را به دیگران یاد بدهم. آرزویم این است که تلاش‌هایم منجر به این شود که دنیا جای بهتری برای زیستن شود.
یادگیرنده حرفه‌ای شو
کتاب‌های روانشناسی

یادگیرنده حرفه‌ای شو

یادگیرنده حرفه‌ای شو در میان همه افراد موفق، پیشرو و تأثیرگذار دنیا، اگر بخواهیم یک ویژگی مشترک معرفی کنیم، مطمئناً…
دکمه بازگشت به بالا