ali badiezadeh

مرور کتاب “روزی تو خواهی آمد” از پرویز دوایی
کتاب‌های داستانی

مرور کتاب “روزی تو خواهی آمد” از پرویز دوایی

می‌گویند اگر نمی توانستید بنویسید، اگر موضوعی پیدا نکردید برای نوشتن از همین بنویسید، همین که نمی‌توانید بنویسید. حکایت عبور…
دکمه بازگشت به بالا