حضرت فاطمه

پهلوان بنی هاشم
داستان ایرانی

پهلوان بنی هاشم

امیرالمومنین (ع) با مهر و محبت عباس را در آغوش گرفت. عباس گوشش را در سمت چپ سینه‌ی پدر گذاشت.…
دکمه بازگشت به بالا