عاشقانه

عاشقانه‌های دوره قاجار

عاشقانه‌های دوره قاجار

«یا رب سببی ساز که یارم به سلامت باز آید و برهاندم از بند ملامت» «عفو بفرمایید اگر گله‌ای می‌کنم…
دکمه بازگشت به بالا