کتاب‌های جامعه‌شناسی

جستاری در معانی پنهان نمادها

جستاری در معانی پنهان نمادها

نمادها شکلی از تفکر بدون کلمه و گفتار هستند و از گذشته تا به امروز در زندگی ما حضور دارند.…
حکایت مغزهایی که فراری می‌شوند

حکایت مغزهایی که فراری می‌شوند

نشت نشا؛ اصطلاحی دقیق‌تر برای پدیدهٔ فرار مغزها رضا امیرخانی نویسنده‌ای که اکثراً او را رمان با منِ او، رهش…
فمنیسم و مردان

فمنیسم و مردان

آشتی دادن مردان با موضوع فمنیسم، تلاشی است که نویسنده این کتاب سال‌هاست در جهت همگرا کردن گفتار فمنیستی با…
دکمه بازگشت به بالا